مطالعات اولیه جزایر مینو و کیش با همکاری بنیاد فرانک لوید رایت

بازسازی معبد فراماسونها به باشگاه و کلاپ - هالی وود – آمریکا

هتل اهواز - اهواز

هتل خیام (همراه با عکس) - مشهد

هتل و مجموعه تفریحی و توریستی دریاچه ارومیه (طرح مطالعات و فاز یک) - ارومیه

مهمانسرای پارس آباد (طرح مرحله یک و دو) - پارس آباد

مهمانسرای مراغه (طرح مرحله یک و دو)  - مراغه، آذربایجان

رستوران (طرح مرحله یک و دو)  ماموت لیک، کالیفرنیا

رستورانهای کنار جاده

    الف )  سلطانیه            ب )  ابهر                پ )  دره لیک                        طرح مرحله یک و دو

پروژه مهرشهر

    الف )  کلوپ (طرح مرحله یک و دو)  مهرشهر، کرج

      ب )  متل (طرح مرحله یک و دو) مهرشهر، کرج

      پ )  رستوران و پمپ بنزین - مهرشهر، کرج

رستوران و کلاب شمیران (همراه با عکس) - تهران