(قصر مروارید - کاخ شمس پلهوی (همراه با عکس

(کالج دماوند - دانشگاه پیام نور(همراه با عکس

قصرییلاقی شمس (همراه با عکس) - چالوس

مطالعات اولیه جزایر مینو و کیش

 

 

سبک معماری فرانک لوید رایت

 

 فرانک لوید رایت به تحقیق یکی از مهمترین و خلاقترین معماران و نظریه پردازان قرن بیستم می باشد . این معمار در طی نود سال عمر پربار خود (1959-1869 ) بیش از شصت سال فعالیت مستمر معماری داشته و حدود 560 ساختمان  اجرا نموده است 

وی سبک معماری خود را که معماری ارگانیک نام دارد در تالیسین معماری با این عبارات تعریف کرد : 

1: طبیعت : فقط شامل محیط خارج مانند ابرها ودرختان و پرنده ها نمی شود بلکه شامل داخل بنا و اجزا و مصالح  ان نیز می شود .

2 : ارگانیک : به معنای همگونی  و تلفیق اجزا نسبت به کل و کل نسبت به اجزا می باشد .

3: شکل تابع عملکرد :  عملکرد صرف صحیح نمی باشد بلکه تلفیق فرم و عملکرد  و استفاده از ابداع و قدرت تفکر انسان در رابطه با عملکرد ضروری است . فرم وعملکرد یکی هستند .

4: لطافت : تفکر و تخیل انسان باید مصالح و سازه سخت را به صورت فرم های دلپذیر و انسانی شکل دهد همانگونه که پوشش درختان و گلهای بوته ها شاخه های ان ها را تکمیل می کند .  مکانیک ساختمان باید در اختیار انسان باشد و نه بالعکس .

5 : سنت :  تبعیت و نه تقلید از سنت اساس معماری ارگانیک است .

6 : تزئینات : بخشی جدایی ناپذیر از معماری است . رابطه تزئینات به معماری همانند گلها به شاخه های بوته می باشد .

7 :  روح : روح چیزی نیست که به ساختمان القا شود بلکه باید در درون ان باشد و از داخل به خارج گسترش یابد. 

8: بعد سوم : بر خلاف اعتقاد عمومی بعد سوم عرض نیست بلکه ضخامت و عمق است  .  

9 : فضا :  عنصری است که دائما باید در حال گسترش باشد . فضا یک شالوده پنهانیست که تمام ریتمهای ساختمان باید در ان جریان داشته باشد .

که تمامی این موارد در طرح و اجرای همه آثار او از جمله

استدیوهای رایت به کار رفته است